POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2018 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

2 934 452,52 €

Číslo projektu:

ATCZ163

Zkratka:

Schwarzenberský plavební kanál/Bavorská niva

Vedoucí partner:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ing. Michaela Veselá (michaela.vesela@vls.cz)

Partneři projektu:

  • Lesy České republiky, státní podnik
  • Tourismusverband Böhmerwald

O projektu:

Cílem projektu je zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva (zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví; zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví).

Nejnovější události

03.03.2020 - 03.03.2020
Dne 3.3.2020 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ-163 Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/ Kultur - und Naturerbe SchwarzenbergerSchwemmkanal – Bayrische.
Typ akce: Ostatní
05.12.2019

Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Cílem předkládaného projektu je realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství. Mezi hlavní výstupy projektu lze počítat zhodnocení části kulturní památky mezinárodního významu Schwarzenberského plavebního kanálu a zlepšení jeho dostupnosti pro veřejnost. Dále se jedná o zpřístupnění a zhodnocení rašeliniště Bavorská niva v podobě naučné stezky s bezbariérovým přístupem, aby bylo možné návštěvníkům přiblížit životní prostor rašeliniště a potřebu ochrany životního prostředí.

Jak zhodnocení plavebního kanálu, tak zpřístupnění rašeliniště veřejnosti, podtrhuje historicky důležitou funkci "vody“, která významně přispěla k rozvoji horského příhraničního regionu.

 

Výstupy projektu

  • Obnova a zpřístupnění části Schwarzenberského plavebního kanálu
  • Zpřístupnění přírodního dědictví Bavorská niva
  • Vytvoření webové stránky Schwarzenberský plavební kanál
  • Audioprůvodce
  • Vytvoření krátkého přeshraničního filmu s hospodářsko-historickým, kulturním, historickým a folkloristickým obsahem o celém Schwarzenberském plavebním kanálu a Bavorské nivě