POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.03.2020 - 03.03.2020
Typ akce: Ostatní

Dne 3.3.2020 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ-163 Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/ Kultur - und Naturerbe SchwarzenbergerSchwemmkanal – Bayrische.
  • LP informoval o vícenákladech, které pravděpodobně vzniknou na mimostaveništní dopravu kamenných desek z důvodu uzavření lomu Aigen. Nově zvolený lom Großeibenstein (Gmünd), který má podobnostní texturu, strukturu a barevnost žuly je vzdálen oproti původnímu lomu 120 km.

 

  • PP1 (LČR) informoval o první fázi prací a to u „Lesní cesty k Oponě“, kde vznikly stejně jako u LP vícenáklady, a to při odtěžení nadměrného sedimentu nacházejícího se v podloží cesty. Dále práce postupují k Otovskému potoku. Komplikace stejně tak nastaly u bobří hráze. Celkové vícepráce 2, 500 tis. Kč, méněpráce 900 tis. Kč.

 

  • PP2 (Tourismusverband Böhmerwald) uvedl, že se jim doposud nepodařilo vysoutěžit dodavatele. Pokusí se zredukovat některé prvky obsažené v projektu a nově bude vyhlášeno výběrové řízení 3/2020, od něhož se budou odvíjet veškeré stavební práce. Již nyní je zřejmé, že dojde ke zpoždění cca 1 rok.

 

  • LP, PP1, PP se domluvili, že podají hromadnou žádost o prodloužení projektu, a to v létě/2020. Stejně tak každý uvede do 2. monitorovací zprávy problémy, které se vyskytly, spolu s dostatečným zdůvodněním.