POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2017 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

2 170 342,78 €

Číslo projektu:

ATCZ59

Zkratka:

I-CULT

Vedoucí partner:

Jihočeský kraj

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Marek Svoboda

Partneři projektu:

 • Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 • Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
 • Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
 • Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
 • Donau-Universität Krems
 • WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH
 • Stadtgemeinde Retz

O projektu:

Společný cíl projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů.

Nejnovější události

29.11.2021 - 29.11.2021
Propagačně-vzdělávací Workshop o tradičních pokrmech v příhraničí připravovalo Muzeum Vysočiny Třebíč na pondělí 29. 11. 2021 v Centru tradiční lidové kultury. Cílem bylo podpořit zájem návštěvníků nejen o každodenní život, zvyky a stravování našich prarodičů, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o tradiční lidové kultuře a bohatém kulturním dědictví v příhraničních regionech, seznámit účastníky nejen s tradiční kuchyní našeho regionu, ale i našich nejbližších sousedů, porovnat v čem se strava na obou stranách hranice v minulosti lišila nebo co měly kuchařky v jednotlivých regionech společné.
Typ akce: Workshop
18.02.2021 - 31.08.2021
ElementΔSklo / ElementΔGlas. Pod tímto názvem připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s projektovými partnery v jižních Čechách a Dolním Rakousku unikátní projekt věnovaný historii i současnosti místní sklářské výroby.
Typ akce: Výstava
18.07.2020 - 06.01.2022
V létě 2020 se po dlouhodobé spolupráci odborných týmů projektu I-CULT rozběhl společný etnografický výstavní projekt "Tradice jedné hranice/Traditionen einer Grenze", na kterém se podíleli partneři z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska. Tento výstavní projekt představil nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázal jejich specifika a také společné rysy.
Typ akce: Výstava

Podrobnější informace

Společnou výzvou projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména v muzeích, galeriích a dalších pamětních místech. Projekt pracuje s jejich stávajícím potenciálem, který společně zpracovává a využívá ke společné a propojené prezentaci zapojených regionů (Jižních Čech, Jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska). Vzniká tak nový koncept přeshraniční spolupráce muzeí a prezentace jejich kulturního dědictví. Cílem je připravit společnou nabídku paměťových institucí z obou stran hranice a otevřít česko-dolnorakouskou muzejní krajinu, která bude atraktivnější a přístupnější jak pro návštěvníky, tak i obyvatele příhraničí. Vzniknou tak inovativní produkty podporující poznávací a kulturní turismus mezi příhraničními regiony a přinášející více návštěvníků do muzeí.

Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program Příběh hranice. Spojujícím prvkem programu je společná hranice a její historie, která bude vyprávěna na poutavých příbězích muzeí a jejich sbírek. Program využívá konceptu tzv. story telling marketingu.

Aktivní spolupráce muzejních institucí na společných výstavních projektech bude založena na třech pilířích spolupráce: na společné odborné muzejní práci, společné přípravě a realizaci prezentačního projektu a na společné a vzájemně propojené propagaci.

Výstupy projektu

 • rekonstrukce raně středověkého kostela (rotundy) z naleziště Pohansko (jižní Morava)
 • archoeskanzen Trocnov - prezentace kulturního dědictví středověku formou experimentální archeologie
 • společné prezentační projekty příhraničních muzeí a muzejních institucí
 • propagačně-vzdělávací program Příběh hranice