POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.11.2021 - 29.11.2021
Propagačně-vzdělávací Workshop o tradičních pokrmech v příhraničí připravovalo Muzeum Vysočiny Třebíč na pondělí 29. 11. 2021 v Centru tradiční lidové kultury. Cílem bylo podpořit zájem návštěvníků nejen o každodenní život, zvyky a stravování našich prarodičů, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o tradiční lidové kultuře a bohatém kulturním dědictví v příhraničních regionech, seznámit účastníky nejen s tradiční kuchyní našeho regionu, ale i našich nejbližších sousedů, porovnat v čem se strava na obou stranách hranice v minulosti lišila nebo co měly kuchařky v jednotlivých regionech společné.
Typ akce: Workshop
18.02.2021 - 31.08.2021
ElementΔSklo / ElementΔGlas. Pod tímto názvem připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s projektovými partnery v jižních Čechách a Dolním Rakousku unikátní projekt věnovaný historii i současnosti místní sklářské výroby.
Typ akce: Výstava
18.07.2020 - 06.01.2022
V létě 2020 se po dlouhodobé spolupráci odborných týmů projektu I-CULT rozběhl společný etnografický výstavní projekt "Tradice jedné hranice/Traditionen einer Grenze", na kterém se podíleli partneři z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska. Tento výstavní projekt představil nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázal jejich specifika a také společné rysy.
Typ akce: Výstava
26.06.2020 - 06.01.2021
Kultura nezná hranice. O tom, že stejné je to i s kulturou lidovou, vás přesvědčí společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Typ akce: Výstava
01.06.2020 - 22.11.2020
Jak se ve středověku budovaly jednoduché stavby nebo velké hrady? K jakému účelu stavby sloužily a jakou funkci plnily? A jaké se tehdy používaly nástroje? Přeshraniční výstava “ACHTUNG BAUSTELLE: Bauen und Wohnen im Mittelalter / POZOR STAVENIŠTĚ: Stavba a bydlení ve středověku” nahlíží pod ruce středověkým architektům a představuje život ve vesnicích, městech, hradech a klášterech příhraniční oblasti Dolního Rakouska a České republiky. Výstava se také zaměřuje na středověké zemědělství, obživu, život, domácnost a obchod. Uvidíte ji v areálu zámku MAMUZ v Asparn/Zaya.
Typ akce: Výstava
25.05.2020
Hlavní projektovou aktivitou Jihočeského kraje v projektu I-CULT je vytvoření Archeoskanzenu Trocnov. Předmětem díla je vybudování a zpřístupnění nového archeoskanzenu prezentujícího život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Jedná se o soubor objektů – rekonstrukcí středověkých venkovských staveb, které budou sloužit expozičnímu a výukovému využití. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice; záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Archeopark vznikne v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (národní kulturní památka ČR). Stavba bude provozní součástí stávajícího Muzea Památníku Jana Žižky z Trocnova. Stavebníkem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. o. Jihočeského kraje.
Typ akce: Tisková zpráva
22.06.2019 - 19.10.2019
V rámci plánované výstavby Archeoskanzenu Trocnov, který vznikne v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova, proběhly v letošním roce doprovodné akce pro veřejnost, které představily různé technologické postupy a řemesla ve středověku.
Typ akce: Ostatní
04.05.2019
Jihočeský kraj, v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, uspořádal dne 4. května 2019 od 11:00 hod. do 19:00 hod. akci „Lokace Archeoskanzenu Trocnov“. Akce se uskutečnila v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany). Pro malé i velké návštěvníky byl připraven bohatý program.
Typ akce: Tisková zpráva
01.04.2019 - 31.03.2020
Jihočeský kraj jako Vedoucí partner projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, společně s projektovými partnery, kterými jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově a Museumsmanagement Niederösterreich, připravují na rok 2020 prezentační projekt, který představí život a zvyky příhraničních regionů a výsledky společné badatelské činnosti regionálních aktérů v oblasti etnografie. Společným tématem projektu je každodenní život a tradice venkovského lidu v 19. století a jejich dnešní podoba. Realizace výstavy se skládá z přípravné odborné práce, přípravy a realizace výstavního konceptu na základě výsledků odborné práce a její prezentace obyvatelům a návštěvníkům příhraničních regionů. Výstava bude rozdělena do dvou výstavních míst – Znojmo a Jindřichův Hradec. Prezentační projekt doprovodí přeshraniční fotosoutěž pro veřejnost na téma „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“. Fotosoutěž si klade za cíl zvýšení zájmu o prezentované téma a návazně na to i o výstavu. Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.
Typ akce: Tisková zpráva
08.02.2019 - 09.02.2019
Ve dnech 8. – 9. 2. 2019 se konal v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích odborný workshop „Textilnictví ve vrcholném středověku“. Tato událost se uskutečnila v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Workshop o středověkém textilnictví byl jedním z dílčích výstupů v rámci doprovodných aktivit připravovaného archeoskanzenu v Trocnově.
Typ akce: Workshop
08.09.2018 - 09.09.2018
V Pivovarské zahradě Eggenberg v Českém Krumlově se ve dnech 8. - 9. 9. 2018 v rámci projektu Mezinárodní kulturní platforma ATCZ59 I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, již popáté otevřely brány Kupecké osady Krumbenowe, aby na jediný víkend vpustily návštěvníky do světa živého pravěku a středověku. Tématem jubilejního ročníku byla Hostina minulosti, vše se tedy točilo kolem historických způsobů obživy a také hodování, slavností a rituálů, které se s jídlem od počátku věků pojí. Návštěvníci zažili přehlídku řemeslných ukázek, historická představení, přednášky a workshopy. Nechyběly ani tematické soutěže pro děti a již tradiční výstava originálních archeologických nálezů zvaná Muzeum v zahradě. Hlavním bodem programu byla společná hostina napříč epochami, která vyvrcholila v sobotní podvečer hudebním vystoupením kapely Vesna. Naučně-zábavná akce je každým rokem bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a přístupná zcela zdarma.
Typ akce: Workshop
23.05.2018 - 24.05.2018
Ve dnech 23. - 24. května 2018 se na Zámku Třebíč, sídle Muzea Vysočiny Třebíč uskutečnil 23. ročník Veletrhu muzeí, kde byl představen zprostředkující program projektu I-CULT "Příběh hranice".
Typ akce: Prezentace