POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
08.02.2019 - 09.02.2019
Typ akce: Workshop

Ve dnech 8. – 9. 2. 2019 se konal v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích odborný workshop „Textilnictví ve vrcholném středověku“. Tato událost se uskutečnila v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Workshop o středověkém textilnictví byl jedním z dílčích výstupů v rámci doprovodných aktivit připravovaného archeoskanzenu v Trocnově.

Během dvou dnů bylo možné vyslechnout šest zajímavých přednášek od předních českých odbornic na textilnictví ve vrcholném středověku. První přednášku o archeologických textiliích a možnostech dochování středověkého textilu obecně přednesla PhDr. Helena Březinová, Ph.D.  Na ni navázala s přehledem unikátních archeologických textilií, povětšinou z hrobových nálezů českých panovníků a jejich rodin, PhDr. Milena Bravermanová. Další přednášky od Mgr. Sylvie Odstrčilové, Ph.D. byly zaměřeny více technicky, a to na jednotlivé textilní techniky – karetkování a pletení – a možnosti jejich využití ve středověku. První den workshopu zakončila Mgr. Vladimíra Cepáková s přednáškou o současném zpracování vlny a znovuobjevování technik, které byly ve středověku běžné.

Druhý den byl věnován praktickým ukázkám, kdy lektorky představovaly účastníkům nejrůznější techniky, které bylo poté možné si vyzkoušet v praxi. Účastníci si tak vyzkoušeli základní zpracování vlny jako vyčesávání a spřádání, a posléze i jednotlivé techniky jako pletení jehlou, lucetování, pletení na dutinkách či různé druhy karetkování. Díky účastníkům workshopu ze spolku Danar bylo možné si vyzkoušet i předení na replice středověkého spřádacího kola. Během tohoto dne proběhla i přednáška Mgr. Veroniky Pilné, Ph.D. o střizích oděvů a krejčovských technologiích ve středověku, která byla následovaná praktickou ukázkou vytvoření střihu s důrazem na druhy ručních stehů, které se ve středověku používaly.

Galerie