POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

428 419,73 €

Číslo projektu:

ATCZ261

Zkratka:

MonumTech

Vedoucí partner:

RERA a.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Luděk Fráně

Partneři projektu:

  • Universität für Weiterbildung Krems - Donau-Universität Krems
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Národní památkový ústav

O projektu:

Projekt se zaměřuje na zhodnocení technických památek v příhraničí vč. vytvoření přeshraniční koncepce propagace tohoto typu památek.

Nejnovější události

29.11.2022
Prezentovány byly výsledky projektu MonumTech a přínosy pro zapojené instituce.
Typ akce: Konference
16.11.2022
MonumTech nabízí spoustu látek pro zhodnocení technických památek.
Typ akce: Workshop
18.10.2022
Současný vývoj v nakládání s technickými památkami v česko-rakouském pohraničí vyžaduje pohled do budoucnosti.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

V rámci projektu bude na základě společně definovaných kritérií a metodiky zdokumentováno cca 40 technických památek nacházejících se v česko-rakouské příhraniční oblasti. Dále vznikne celkem 12 dvojjazyčných reportáží, přehledová monografie a turistická mapa v tištěné i elektronické podobě. Součástí projektu bude také zpracování analýzy a koncepce o využitelnosti památek v cestovním ruchu vč. virtuálních modelů detailů vybraných technických památek (celkem takto bude zhodnoceno a oživeno 8 příkladů památek).

Výstupy projektu

  • Koncept zpracování společné přeshraniční inventarizace a dokumentace technických památek na základě  polečně definovaných kritérií a metodiky
  • Oživení památek prostřednictvím moderní technologie a digitalizace (vytváření virtuálních modelů)
  • Zasíťování odborníků a aktérů z obou stran hranice prostřednictvím společných aktivit (např. workshopy)