POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.10.2022
Typ akce: Workshop

Současný vývoj v nakládání s technickými památkami v česko-rakouském pohraničí vyžaduje pohled do budoucnosti.

Odborník Univ.-Prof. NDR. Peter Strasser, LL.M. (Centrum ochrany kulturních statků, Univerzita dalšího vzdělávání Krems) zahájil diskusi svým příspěvkem na téma cestovní ruch a záchrana kulturních statků. „Nine-to-five-tourism“ a „Hit and run tourism“ přináší výhody a nevýhody: na jedné straně generování příjmů, zvyšování povědomí, fondy na zachování, povědomí o ochraně na druhé straně zátěž pro kulturní dědictví, překročení limitu zatížení pro infrastrukturu (nosnost) a malá místní přidaná hodnota. Cílem udržitelného rozvoje je cestovní ruch na udržitelném základě.

Společně vypracované přístupy pro česko-rakouské pohraničí

Cesta k cíli musí usilovat o postoj „stejně jako“, kombinaci pozitivních vlivů v kombinaci s vyhýbáním se negativnímu vývoji. Nejprve je provedena situační analýza a posouzení potřeb s cílem analyzovat stávající turistickou infrastrukturu a trh. Vývoj projektu a stanovení priorit následuje s rozvojem cestovního ruchu a návštěvnických strategií s „low-impact-approach“. Realizace projektu usiluje o zapojení turistů do záchrany kulturních statků: hosta jako ochránce technických památek podle hesla "People protecting places".