POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.11.2022
Prezentovány byly výsledky projektu MonumTech a přínosy pro zapojené instituce.
Typ akce: Konference
16.11.2022
MonumTech nabízí spoustu látek pro zhodnocení technických památek.
Typ akce: Workshop
18.10.2022
Současný vývoj v nakládání s technickými památkami v česko-rakouském pohraničí vyžaduje pohled do budoucnosti.
Typ akce: Workshop
03.10.2022
Pro zvýšení povědomí o programu MonumTech jsou pro jednotlivé cílové skupiny poskytovány reklamní materiály, které jsou dostupné v elektronické podobě ve formě videoreportáží.
Typ akce: Prezentace
07.09.2022
Vědomá aktivizace technických památek v česko-rakouském pohraničí vyžaduje zahrnutí aktuálních změn do kontextu – zejména v souvislosti s klimatickými změnami, které byly v obou zemích zvláště patrné loni v létě.
Typ akce: Workshop
27.07.2022
Pro lepší přístup k technickým památkám v česko-rakouském pohraničí je důležitým předpokladem aktivní údržba těchto památek. Tato nutnost však může způsobit velké napětí mezi provozovatelem chráněného objektu a odpovědným orgánem památkového úřadu. Zvláště patrné to bylo ve čtvrté online expertní pracovní skupině „Cesta k průmyslové cestě“, která vznikla v rámci projektu MonumTech ATCZ261 s cílem podpořit výměnu mezi památkovou ochranou a cestovním ruchem na obou stranách hranice.
Typ akce: Workshop
16.06.2022
Rostoucí výměna mezi ochranou památek a cestovním ruchem! Projektoví partneři MonumTech se zasadili o další rozvoj projektu s cílem zvýšit povědomí o technických skvostech česko-rakouského příhraničí. Stalo se tak v rámci intenzivní výměny na společném pracovním setkání 16. června 2022 na Univerzitě pro další vzdělávání Krems.
Typ akce: Seminář
17.05.2022
Na druhém setkání online expertní pracovní skupiny, pořádané Univerzitou pro další vzdělávání Krems (UWK), diskutovali zúčastnění odborníci o problémech a výzvách. „Valorizace památky, která není vidět, je výzvou, jak je vidět na příkladu sklárny v Liebenau,“ konstatovala Darja Haroshka. Další výzvou ze strany památkové ochrany je omezená otevírací doba a chybějící infrastruktura. Rovněž je třeba vzít v úvahu nezbytnou podporu vlastníka (vlastníků).
Typ akce: Workshop
06.04.2022
V rámci prvního jednání pracovní skupiny online expertů, ve středu 6. dubna pořádané Regionální rozvojovou agenturou Jižní Čechy (RERA as), byla účastníkům pracovní skupiny online expertů představena první z dvanácti zpráv. Videoreportáže uváděné ve veřejnoprávní televizi slouží k popularizaci technických památek. Zde byla možnost dát zpětnou vazbu ze strany cestovního ruchu nebo památkové ochrany. Například padl návrh připojit na začátek zprávy mapu, která ukazuje, kde se památka nachází.
Typ akce: Prezentace
01.01.2022
Již koncem roku 2021 započaly výzkumné práce na celkem 40 vybraných technických památkách na českém i rakouském území. Cílem těchto prací je společná přeshraniční dokumentace na základě společně definovaných kritérií. Získané poznatky dále poslouží jako podklady pro scénáře celkem 12 reportáží a také pro popisky jednotlivých technických památek do turistické mapy.
Typ akce: Tisková zpráva
12.08.2021
Zvýšit povědomí o technických skvostech česko-rakouského příhraničí má za cíl projekt, který se v těchto měsících v Jihočeském kraji a Rakousku rozbíhá. V česko-rakouském příhraničí se totiž nachází velké množství technických památek, které mají vzhledem ke společné historii často podobný technický základ a aby neupadly v zapomnění, představí projekt MonumTech část z těchto památek jako nový produkt cestovního ruchu.
Typ akce: Workshop