POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.01.2022
Typ akce: Tisková zpráva

Již koncem roku 2021 započaly výzkumné práce na celkem 40 vybraných technických památkách na českém i rakouském území. Cílem těchto prací je společná přeshraniční dokumentace na základě společně definovaných kritérií. Získané poznatky dále poslouží jako podklady pro scénáře celkem 12 reportáží a také pro popisky jednotlivých technických památek do turistické mapy.

Památkovou kvalitou s ohledem na míru dochovanosti objektů se zabývá především Národní památkový ústav. Ten má také k dispozici vlastní databázi kulturního dědictví, kterou využívá ke komparaci s ostatními památkami a určení četnosti typu památky na českém území. Rakouský partner Universität für Weiterbildung Krems spolupracuje na dokumentaci na rakouské straně hranice a dále se více věnuje možnosti dalšího využití vybraných památek. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích dodává informace z technické perspektivy, zabývá se okolnostmi stavby objektů, jejich významem pro hospodářství a obchod, tedy dává českou a rakouskou památku do přeshraničních souvislostí.

Regionální rozvojová agentura jižních Čech tyto činnosti koordinuje a v současné době zajišťuje natáčení zmíněných reportáží. Ty se na televizních obrazovkách objeví na začátku turistické sezóny.

Galerie