POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.11.2022
Typ akce: Workshop

MonumTech nabízí spoustu látek pro zhodnocení technických památek.

V rámci sedmého a posledního setkání online skupiny expertů „Cesta k průmyslové cestě“ byl kladen důraz na včasný přístup skupiny expertů k výsledkům dílčích projektů MonumTech. Jednak šlo o testování výsledků v poloveřejném prostředí, jednak o získání a zapracování zpětné vazby od odborníků pro závěrečné prezentace na závěrečné konferenci 29. listopadu v Budějovicích.

Diskuse odborníků se zaměřila na turistickou mapu (RERA), online turistickou mapu (UWK), vybrané technické památky (VŠTE), kovárny (NPU), propagaci (UWK) a monografii (UWK).

Účastníci konstatovali, že hojnost a bohatost prezentovaných informací tvoří vynikající základ pro přeshraniční evidenci společného kulturního dědictví. To umožňuje lepší pochopení technických památek v kontextu společné historie.

Cílem výsledků projektu je především přispět ke zviditelnění, propagaci a zatraktivnění památek pro návštěvníky regionu. To nejen podporuje přeshraniční cestovní ruch, ale také zprostředkovává a zviditelňuje chápání a hodnotu těchto památek v přeshraničním kontextu.