POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.11.2022
Typ akce: Konference

Prezentovány byly výsledky projektu MonumTech a přínosy pro zapojené instituce.

Závěrečná konference projektu MonumTech se konala v jedné z nejstarších budov v Českých Budějovicích, pivovaru Solnice v centru starého města. Těžištěm přeshraniční konference bylo zhodnocení historie a budoucnosti technických památek v česko-rakouském příhraničí. Účastníkům byly představeny výsledky projektu MonumTech a přínosy pro zapojené instituce. Dále byly příspěvky diskutovány při společném obědě a byla provedena návštěva středověké střešní konstrukce objektu. RERA (Regionální rozvojová agentura jižních Čech) jako vedoucí partner poděkovala všem partnerům projektu za jejich příspěvky, zejména za jejich práci na projektu po celou dobu realizace.