POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
04.05.2019
Typ akce: Tisková zpráva

Jihočeský kraj, v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, uspořádal dne 4. května 2019 od 11:00 hod. do 19:00 hod. akci „Lokace Archeoskanzenu Trocnov“. Akce se uskutečnila v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany). Pro malé i velké návštěvníky byl připraven bohatý program.

Akce byla zahájena v 11:00 hodin na louce vedle rybníků Horní Trocnov a Dolní Trocnov, v prostoru, kde bude vybudován Archeoskanzen Trocnov. Předmětem plánované stavby je vybudovat a zpřístupnit nový archeoskanzen prezentující život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby.

Po úvodních slovech a představení projektu budoucího archeoskanzenu následoval další program, který zahájilo sokolnické vystoupení v historických kostýmech. Ukázka byla obohacena o informace z historie sokolnictví a základní biologické představení dravců.

Hlavním bodem celého programu bylo divadelní představení Lokace dvorce, které proběhlo od 13:00 a znovu od 16:00 hodin na hlavní scéně. Hraná rekonstrukce přiblížila návštěvníkům postup při zakládání nové vsi ve středověku od předání zakládací listiny lokátorovi až po uložení základové obětiny. Součástí vystoupení byly také ukázky vyměřovacích technik a parcelování vesnice.

Po celou dobu akce byl na louce u hlavní scény rozložen tábor kolonistů, který návštěvníkům přiblížil život v historické době autentickým a živoucím způsobem. V podání reenactorů středověku ze sdružení Gléva Jana Smiřického, Provincia Prachinensis, Sv. Gothard a Mokrovouský houfec byla připravena komentovaná ukázka středověkého odívání a vojenské výzbroje a výstroje.

Součástí programu byly také tři komentované prohlídky Žižkova a Mikšova dvorce pod vedením odborného pracovníka. Děti i dospělí si užili lukostřelbu a další bohatý program.

Hudební program zajistila středověká kapela Dei Gratia z jihočeského města Tábor. Tato hudební skupina se zaměřuje na historickou hudbu 13. – 16. století, tedy hudbu gotickou a raně renesanční.

Po celou dobu trvání akce bylo zajištěno občerstvení. Návštěvníci mohli nahlédnout do kuchyně doby Jana Žižky a ochutnat jídla ze středověkého jídelníčku.

Galerie