POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.06.2019 - 19.10.2019
Typ akce: Ostatní

V rámci plánované výstavby Archeoskanzenu Trocnov, který vznikne v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova, proběhly v letošním roce doprovodné akce pro veřejnost, které představily různé technologické postupy a řemesla ve středověku.

Představeno bylo středověké kamenictví, výstavba keramické pece, středověké hrnčířství, výpal keramiky, výpal dřevěného uhlí v milíři a tavba železné rudy. Během těchto akcí vznikly v areálu mj. pece rozdílných typů a funkcí (keramická pec, chlebová pec a šachtovitá pec sloužící k tavbě železné rudy).

Návštěvníci si mohli vyzkoušet také středověké stavební technologie a středověké zpracování dřeva a trocnovský areál se rovněž připojil k Mezinárodnímu dni archeologie.

Během roku 2019 se dále uskutečnily 3 úspěšné odborné workshopy na téma Textil ve vrcholném středověku, Keramika ve vrcholném středověku a Stavební technologie ve středověku.

V létě pak trocnovský areál ožil příměstským táborem pro děti s názvem "Život ve vrcholném středověku". Děti se seznámily se středověkými technologiemi a kuchyní, výrobou keramiky či textilními technikami ve středověku.

Akce měly pozitivní ohlas u návštěvníků i médií, viz přiložené zprávy o některých akcích:

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/v-arealu-pamatniku-jana-zizky-z-trocnova-postavili-keramickou-pec-20190702.html?fbclid=IwAR3jZnrfinXEHSohwJVjRcicBAISsYazP2slklps0KYoKFXmU9HdbQzjfuw

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/keramiku-vypalovali-jako-ve-stredoveku-20190804.html?fbclid=IwAR0jvHZMJOGvIJ7p40gxXNI12AkR7kBl4RL_a4bCim4GUEGJFtQxagXMTM8

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/ukazovali-jak-se-stavelo-ve-stredoveku-20191006.html?fbclid=IwAR1z85k0ciAxyxvfBsHZWvz4_zHWZ9VstpGRAsOhENAOs_H6r7kl5HJr5L4

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/verejnost-se-seznamovala-s-archeologickym-vyzkumem-20191019.html?fbclid=IwAR3YBGWk615qvHz3tBl9SPTYZ1CJt_TMsCRLrFquPyj1rdjisgIWpUZ9mFk

 Doprovodné akce ke stavbě Archeoskanzenu Trocnov se chystají i na rok 2020.

Galerie