POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.04.2019 - 31.03.2020
Typ akce: Tisková zpráva

Jihočeský kraj jako Vedoucí partner projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, společně s projektovými partnery, kterými jsou Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově a Museumsmanagement Niederösterreich, připravují na rok 2020 prezentační projekt, který představí život a zvyky příhraničních regionů a výsledky společné badatelské činnosti regionálních aktérů v oblasti etnografie. Společným tématem projektu je každodenní život a tradice venkovského lidu v 19. století a jejich dnešní podoba. Realizace výstavy se skládá z přípravné odborné práce, přípravy a realizace výstavního konceptu na základě výsledků odborné práce a její prezentace obyvatelům a návštěvníkům příhraničních regionů. Výstava bude rozdělena do dvou výstavních míst – Znojmo a Jindřichův Hradec. Prezentační projekt doprovodí přeshraniční fotosoutěž pro veřejnost na téma „Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí“. Fotosoutěž si klade za cíl zvýšení zájmu o prezentované téma a návazně na to i o výstavu. Fotosoutěž probíhá v termínu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.

V průběhu projektu dojde k ocenění nejlepších snímků a jejich prezentace formou velkoformátové výstavy, která bude prezentována na české i rakouské straně a která se uskuteční před a v průběhu konání výstavního projektu.

Soutěž je vyhlášena ve dvou základních kategoriích – fotografie reportážní a fotografie umělecká a rozdělena do dvou základních věkových skupin – děti do 15 let a dospělí.

Soutěž je pořádána v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a je tedy mezikrajská a přeshraniční. Fotografie musejí být vyfoceny v příhraničních regionech Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj nebo Dolní Rakousko.

Přihlášené fotografie budou hodnoceny porotou složenou z etnografů a zástupců projektového managementu projektu I-CULT.

V rámci vyhlášení soutěže dojde ke společnému setkání výherců, autoři nejlepších snímků získají věcné ceny. Vybrané fotografie širšího okruhu účastníků soutěže budou vystaveny a navíc se stanou součástí doprovodné publikace, která představí fotografie ze soutěže.

Více informací a podrobné podmínky soutěže, viz níže nebo na https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-kultury-pamatkove-pece#fotosoutez-i-cult