POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
08.09.2018 - 09.09.2018
Typ akce: Workshop

V Pivovarské zahradě Eggenberg v Českém Krumlově se ve dnech 8. - 9. 9. 2018 v rámci projektu Mezinárodní kulturní platforma ATCZ59 I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, již popáté otevřely brány Kupecké osady Krumbenowe, aby na jediný víkend vpustily návštěvníky do světa živého pravěku a středověku. Tématem jubilejního ročníku byla Hostina minulosti, vše se tedy točilo kolem historických způsobů obživy a také hodování, slavností a rituálů, které se s jídlem od počátku věků pojí. Návštěvníci zažili přehlídku řemeslných ukázek, historická představení, přednášky a workshopy. Nechyběly ani tematické soutěže pro děti a již tradiční výstava originálních archeologických nálezů zvaná Muzeum v zahradě. Hlavním bodem programu byla společná hostina napříč epochami, která vyvrcholila v sobotní podvečer hudebním vystoupením kapely Vesna. Naučně-zábavná akce je každým rokem bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a přístupná zcela zdarma.

Kupecká osada Krumbenowe je zaměřena na popularizaci archeologie s cílem připomenout klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. V roli kupců a řemeslníků se představují odborní lektoři z oboru experimentální archeologie, kteří se rekonstrukcí původních technologií a řemesel zabývají a interaktivně je prezentují veřejnosti. Výběr období i kultur, které jsou v rámci kupecké osady představovány, se zakládá na skutečných dokladech pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu i krumlovského meandru.

Akce Krumbenowe je v roce 2018 realizována v rámci projektu Mezinárodní kulturní platforma ATCZ59 I-CULT, který je financován z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika. Jeho realizaci dále podporuje město Český Krumlov, pivovar Eggenberg a řada dalších partnerů. Program zajišťuje Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a řada lektorů a historických skupin z oboru experimentální archeologie.

Video z ročníku 2018: https://www.youtube.com/watch?v=bpatLfByCy8

 

Galerie