POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.06.2020 - 06.01.2021
Typ akce: Výstava

Kultura nezná hranice. O tom, že stejné je to i s kulturou lidovou, vás přesvědčí společná česko-rakouská výstava TRADICE JEDNÉ HRANICE/TRADITIONEN EINER GRENZE, uspořádaná v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Dvě vzájemně korespondující výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, chtějí představit nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázat jejich specifika a také společné rysy. Cílem znojemské i jindřichohradecké části výstavy je v prvé řadě seznámit návštěvníka s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století a s pomocí několika zvolených témat poukázat, jak se lidé v průběhu roku bavili a jak pracovali.

Na přípravě výstavy se podíleli profesionální i amatérští etnografové z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska, kteří se pokusili zdokumentovat některé vybrané dochované lidové zvyky a tradiční řemesla ve svých národopisných regionech. Výsledkem společné badatelské činnosti především z terénního výzkumu byla bohatá foto a video dokumentace, která se stala důležitou složkou obou výstav.

Muzeum Jindřichohradecka prezentuje ve svém výstavním projektu hlavně tradiční dochované lidové zvyky. Jihomoravské muzeum ve Znojmě si dalo za cíl představit historii i současnost především lidového oděvu, rodinných obřadů a také tradiční zemědělskou a řemeslnou výrobu všech zúčastněných regionů. Okrajově se věnuje nejenom lidové stravě, ale i vesnické architektuře a interiérovému vybavení.

Nedílnou součástí obou výstav je projekce videodokumentů, které jsou výsledkem několikaměsíční terénní dokumentace, prováděné v regionu jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska od roku 2018 do roku 2020. Dokumenty návštěvníky seznámí s vybranými dochovanými lidovými zvyky a řemesly ze všech představených regionů.

Třešničkou na dortu nejenom pro děti a studenty je bohatý edukační program, který zábavnou formou přibližuje vybrané informace prezentované na výstavě. Edukace je připravena jak ve formě pracovních listů, které si může každý návštěvník vyplnit individuálně, tak i prostřednictvím tvůrčích dílen pro školní kolektivy. Ty mohou za pomoci lektorů společně tvořit, a tím i poznávat tradiční zvykoslovné předměty a jejich součásti.

Věříme, že si každý na obou výstavách najde něco přínosného pro sebe a své blízké a chvíle strávené v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci i v Jihomoravském muzeu ve Znojmě budou milým zpestřením všedního i svátečního dne.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě:

  • Výstava: 26. 6. 2020 – 1. 11. 2020 (Znojemský hrad, Hradní 10, 669 02 Znojmo)
  • Kontakt:

 Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci:

  • Výstava: 18. 7. 2020 – 6. 1. 2021 (Štítného ulice 124, 377 01 Jindřichův Hradec)
  • Kontakt:
    • Jaroslav Pikal, ředitel muzea, +420 602 844 180, pikal@mjh.cz
    • Alexandra Zvonařová, vedoucí odborného úseku muzea, etnografka, +420 728 989 968, zvonarova@mjh.cz
    • Marek Svoboda, hlavní projektový manažer projektu I-CULT, +420 723 869 748, svoboda@kraj-jihocesky.cz

Galerie