POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.05.2018 - 24.05.2018
Typ akce: Prezentace

Ve dnech 23. - 24. května 2018 se na Zámku Třebíč, sídle Muzea Vysočiny Třebíč uskutečnil 23. ročník Veletrhu muzeí, kde byl představen zprostředkující program projektu I-CULT "Příběh hranice".

Tématem veletrhu byla spolupráce muzeí a muzejních institucí na propojení muzejní krajiny česko-rakouských příhraničních regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska).
Účastníci veletrhu se díky prezentaci Věry Tomolové (Muzeum Vysočiny Třebíč) a Ulrike Vitovec (Museumsmanagement Niederösterreich) dozvěděli, jak fungují a jsou organizována muzea v České republice a Dolním Rakousku.
Českým i rakouským zástupcům muzejní příhraniční krajiny byl představen propagačně-edukační program Příběh hranice, který má zviditelnit muzea a jejich sbírky a pomocí poutavých příběhů je společně prezentovat veřejnosti formou tzv. story telling konceptu. Zprostředkující program představili Vladimír Šprincl z Muzea Vysočiny Třebíč a Ulrike Vitovec s Christou Zahlbruckner z Museumsmanagement Niederösterreich. Proběhla diskuse a náměty k realizaci, byly navázány kontakty s muzejními kolegy z české i rakouské strany.
Na veletrhu dále zástupci 12 lokálních muzeí z Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska působících v česko-rakouských příhraničních regionech představili činnost muzeí a jejich sbírek.
Večer proběhlo společné setkání účastníků a prohlídka expozic Muzea Vysočiny Třebíč. Druhý den veletrhu měli účastníci možnost zhlédnout zajímavou multimediální expozici Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou a prohlédnout si poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka Unesco).