POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.07.2020 - 06.01.2022
Typ akce: Výstava

V létě 2020 se po dlouhodobé spolupráci odborných týmů projektu I-CULT rozběhl společný etnografický výstavní projekt "Tradice jedné hranice/Traditionen einer Grenze", na kterém se podíleli partneři z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska. Tento výstavní projekt představil nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázal jejich specifika a také společné rysy.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě si dalo za cíl představit historii i současnost především lidového oděvu, rodinných obřadů a také tradiční zemědělskou a řemeslnou výrobu všech zúčastněných regionů. Okrajově se věnovalo nejenom lidové stravě, ale i vesnické architektuře a interiérovému vybavení.

Cílem jindřichohradecké výstavy je seznámit návštěvníka s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století a s pomocí několika zvolených témat poukázat, jak se lidé v průběhu roku bavili a jak pracovali. Muzeum Jindřichohradecka prezentuje ve svém výstavním projektu hlavně tradiční dochované lidové zvyky. Ukazuje je tak, jak se kdysi slavily a také tak, jak probíhají dnes v průběhu celého období zvykoslovného roku. V pozadí nezůstávají ani zvyky dnes již téměř zapomenuté, ale v našich oblastech přesto stále dodržované. Snahou je prezentovat jak notoricky známé výroční zvyky, slavnosti a lidové zábavy, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, máje, poutě, Advent, Vánoce, Tři králové a masopust, tak také třeba královničky, posejpky, smrtolky, konopická, barborky, lucky, klibna a mnohé další.

Vzhledem k nelehké době spojené s šířením pandemie koronaviru máme ovšem pro návštěvníky dobrou zprávu. Jihočeská část výstavy, která je k vidění v Muzeu Jindřichohradecka byla po domluvě s projektovými partnery prodloužena až do 6. 1. 2022. Doufáme, že se podmínky v následujících měsících uvolní natolik, abyste mohli tuto zajímavou výstavu navštívit.

Výstavní projekt "Tradice jedné hranice/Traditionen einer Grenze" je realizován v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko - Česká republika.