POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.12.2018 - 22.04.2019
Typ akce: Výstava

Při příležitosti 100. výročí úmrtí Kolomana Mosera (1868–1918) si letos MAK uctil tohoto významného umělce doposud největší monografickou výstavou k jeho rozsáhlému a vizionářskému dílu.

Rozsáhlé dílo Kolomana Mosera v návštěvnících muzea dodnes vyvolává úžas. Jakožto univerzální umělec byl Moser vynikajícím malířem, grafikem, řemeslníkem, věnoval se taky navrhování interiérů,  módě a scénografii. Moser svou rozsáhlou tvorbou přímo ztělesňoval ideu jednotného uměleckého díla, jako ho propagovali představitelé vídeňské secese. Spolu s Gustavem Klimtem a Josefem Hoffmannem patřil k nejdůležitějším a nejvlivnějším představitelům vídeňské secese.

Výstava představuje široké dílo Kolomana Mosera a ukazuje, jak významně tento ojedinělý umělec ovlivnil hledání nového uměleckého stylu ve Vídni kolem roku 1900. Mnohé z více než 500 vystavených objektů ze sbírek MAKu, doplněné o domácí a zahraniční výpůjčky, nebyly nikdy předtím prezentovány  široké veřejnosti. Výstava je vybudována chronologicky a v pěti kapitolách vede návštěvníka přes jednotlivé etapy Moserovy umělecké cesty: od malíře k všestrannému tvůrci a následně zpátky k malířství.

 

Spolukurátor: Christian Witt-Dörring

Kurátorka: Elisabeth Schmuttermeier, kustodka sbírky kovu a archivu Wiener Werkstätte v MAKu

 

Místo:

MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst
Stubenring 5, 1010 Vídeň

 

Galerie