POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.11.2019
Typ akce: Konference

Dne 9. prosince 2019 proběhla v Univerzitním centru v Telči závěrečná­ konference k projektu Interreg ATCZ31 Památky žijí. Akce se zúčastnilo na 33 přednášejících, zástupců památkových objektů, partnerů projektu a členů sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Program:

 

09.30 – 10.00 Registrace / Anmeldung

 

10.00 – 11.15 Prezentace výstupů partnery projektu /

Präsentation der Projektergebnisse durch die Projektpartner

Jihočeská Silva Nortica

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Vysočina Tourism

Destination Waldviertel GmbH

Národní památkový ústav

 

11.15 – 11.30 Pauza / Pause

 

11.30 – 12.00 Prezentace studie projektu /

Präsentation der Projektstudie

Michal Kormaňák, Michal Straka, IPSOS Praha

 

12.00 – 12.45 Doporučení pro nabídku památek pro cestovní kanceláře /

Empfehlungen für die Angebote der Denkmäler für Tourismusbüros

Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR pro vnější vztahy/ Vizeobmann der Assoziation der Tourismusbüros der Tsch. Republik für Aussenbeziehungen

 

12.45 – 13.30 Oběd / Mittagessen

 

13.30 – 14.15 Výsledky a doporučení Analýzy viditelnosti památek na webu /

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Sichtbarkeitsanalyse der Denkmäler im Web

Michael Fenböck, MA, Saint Elmo´s Tourismusmarketing

 

14.15 – 14.30 Diskuse / Diskussion

 

14.30 – 15.30 Komentovaná prohlídka Města Telč /

Stadtführung in Telč

Galerie