POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.03.2020 - 12.03.2020
Typ akce: Ostatní

Naučná vycházka s prezentací pro školní kolektivy (realizovaná v rámci programu Interreg V-A , projekt s reg. číslem ATCZ182 - Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska/ Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen – Oberösterreich.) Téma Zajímavosti Boleticka – okolní příroda – ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 Brno – škola v přírodě na Olšině – 8. a 9. třída (12. 3. 2020)

Lesní pedagogové se sešli s dětmi z osmé a deváté třídy ZŠ Jihomoravské náměstí Brno II, které byly společně se svými vyučujícími na škole v přírodě na Olšině. Jejich tématem, kterým se v onen den zabývali při naučné vycházce, byly „Zajímavosti Boleticka – okolní příroda“. Po úvodním představení programu a vyrobení jmenovek za pomoci březových koleček a provázků se vydali k rybníku Olšina, kde si krátce řekli o jeho historii a chovu ryb v něm. Dále se už plně věnovali lesu. U skládky dříví se děti dozvěděly o hospodaření s dřívím i o tom, kdy a za jakých podmínek se dříví těží. U oplocenky a na místě již vzrostlejších stromků měly možnost vidět, jakým způsobem se dřeviny chrání při jejich pěstování. Na nové pasece se pak mohly přesvědčit, jak si s lesem musí poradit lesníci v případě, že vichřice způsobí polomy. Přítomnost krmelce svedla hovor také na péči o zvěř i její lov. Nabiti velkou dávkou nových poznatků se pak přesunuli výš na Ořechovku, kde se zaměřili na zde se nacházející dřeviny jiným způsobem. Vzrostlé jedle a smrky využili tentokrát k několika hrám, při kterých si uvědomili, že les mohou vnímat také jako zdroj inspirace, zábavy a místo k odpočinku i poučení.

Odpolední hodinovou část programu, krátce po obědě, vyplnilo dětem povídání s pojené s prezentací o zvláštnostech a přírodních krásách blízkého okolí. Dozvěděly se tak nejen základní informace o historii a využití území jako vojenského výcvikového prostoru a pravidlech, která je nutné v souvislosti s tím dodržovat, ale také o významných lokalitách v blízkosti Olšiny. Poznaly tak například některé druhy chráněných rostlin a živočichů vyskytujících se na tomto území. Na závěr byl samozřejmě ponechán prostor pro diskuzi, čehož některé děti rády využily.

Galerie