POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.09.2020 - 29.10.2020
Typ akce: Ostatní

Tematická akce ze dne 29. 9. 2020 s názvem „NPP Olšina – Les – hospodaření a předměty ochrany (naučná vycházka)“ byla určena široké veřejnosti. Akce se zúčastnilo celkem 26 zájemců o přírodu a budoucích zpracovatelů dřeva. Součástí akce byla naučná vycházka na výše uvedené téma v rozsahu 2 hodin, během níž byla vedena diskuze o využití lesů, hospodaření v nich i jejich obnově a ochraně. Časový rozsah naučné vycházky s následným přesunem do Návštěvnického střediska Olšina a prohlídkou expozice, kde se účastníci akce měli možnost seznámit s druhovou skladbou rostlin a živočichů v NPP Olšina a s historií obhospodařování lesů v dané lokalitě, činil 3 hodiny.