POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.08.2020 - 20.08.2020
Typ akce: Ostatní

Tematická akce s názvem „Národní přírodní památka a Naučná stezka Olšina

Tematická akce ze dne 20.8.2020 s názvem „Národní přírodní památka a Naučná stezka Olšina  – prezentace a naučná vycházka“ byla určena široké veřejnosti. Akce se zúčastnilo celkem 46 návštěvníků Olšiny. Součástí akce byla prezentace na výše uvedené téma v rozsahu 1 hodiny. Zároveň byl na konci prezentace ponechán prostor pro dotazy účastníků. Následovala interaktivní naučná vycházka po Naučné stezce Olšina zaměřená na praktické ukázky výskytu lučních a mokřadních rostlin a živočichů vyskytujících se v okolí Olšiny. Časový rozsah naučné vycházky zakončený komentovanou prohlídkou v Rybářské baště Olšina a prohlídkou expozice v NS Olšina činil 4 hodiny. Účastníci akce měli možnost seznámit se s druhovou skladbou rostlin a živočichů v NPP Olšina a s historií obhospodařování lesů a luk v dané lokalitě.

Galerie