POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.02.2024
Typ akce: Tisková zpráva

Partneři projektu společně publikovali rukopis pro vědecký recenzovaný časopis Applied Microbiology and Biotechnology. Rukopis je zaměřen na produkci PHB sinicí Synechocystis Mt_a24 pěstovanou v odpadní vodě z komunální čističky, kde se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků. Článek nese název: Poly‑β‑hydroxybutyrate production by Synechocystis MT_a24 in a raceway pond using urban wastewater.