POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.11.2022
Typ akce: Tisková zpráva

Technologie výroby bioplastu - polyhydroxybutyrátu ze sinic rostoucích v odpadní vodě byla uveřejněna v českém odborném časopise Odpadové fórum a na jeho webu www.tretiruka.cz. Článek informuje čtenáře o recyklaci odpadní vody různého původu, která se dá použít pro růst sinicové biomasy a následnou produkci bioplastu. V článku se seznámíte technologickým procesem výroby bioplastů, kultivací sinic, ekologických výhodách inovativní technologie a "vylepšených" sinicích pro tyto účely.

Odborný časopis Odpadové fórum má již dlouhou tradici.  Je vydáván od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2500 výtisků. Distribuován je především formou předplatného na zhruba 1700 stálých předplatitelů v České republice a část i na Slovensku. Aktuální rozsah tvoří 44 stránek věnovaných odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování), komunální a průmyslové ekologii.

Galerie