POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.12.2022
Typ akce: Tisková zpráva

PlastoCyan - výroba bioplastů pomocí sinic z odpadních vod je zajímavým tématem i za hranicemi rakousko-českého programu Interreg. Časopis Bioplastics Magazine, jediný celosvětový odborný časopis zaměřený na (biologicky odbouratelné) plasty z obnovitelných zdrojů, publikoval o projektu populárně-naučný článek.

Galerie