POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.07.2021
Typ akce: Ostatní

When the weather was fine, the regional event was held directly at Tanner Moor. Radio Za pěkného počasí se regionální akce konala přímo v Tanner Moor. Rádio Horní Rakousko bylo u toho s letním rádiem. Místní obyvatelé se mohli dozvědět více o projektu Interreg. Byla to také příležitost k posílení kontaktů mezi rakouskými a českými partnery. Poté se setkali na schůzce projektového partnera (aktuální stav projektu, další plánování projektu)

Galerie