POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.12.2019 - 20.12.2019
Typ akce: Tisková zpráva

Níže je uveden popis realizovaných částí projektu v roce 2019.

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce komunikace III/1631 /1. etapa projektu/. Všechny části projektu jsou v současné době uvedeny do provozu.

Galerie