POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.12.2018
Typ akce: Tisková zpráva

Níže je uveden popis realizovaných částí projektu v roce 2018.

V roce 2018 byla provedena výstavba nového hraničního mostu přes potok Pestřici a rekonstrukce komunikace III/1634 v celkové délce 3,040 km. Na rakouské straně byla zrekonstruována komunikace v celkové délce 1,235 km. Od 16. 11. 2018 byly nový most i zrekonstruované komunikace opětovně uvedeny do provozu.

Galerie