POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.05.2019 - 23.05.2019
Typ akce: Konference

V Lednici se 23.5.2019 v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 konala mezinárodní konference „Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu“.

Mezinárodní konference „Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu" byla organizována Jihomoravským krajem, partnerem projektu Klimatická zeleň ATCZ142. Místem konání bylo Multifunkční centrum zámku Lednice. Tématicky se konference zaměřovala na problematiku klimatických změn, problematiku územního plánování, výsadbu zeleně v intravilánech a extravilánech obcí, důležitost a funkce stromu v krajině a pod. Řečníky byli jednak zástupci akademické obce, například paní Dr. doc. Ing. Alena Salašová, děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, ale také zástupci soukroméno sektoru, například pan DI Gerhard Prähofer z inženýrské kanceláře pro zahradní architekturu v Rakousku a mnoho dalších. Konferencí prováděl vedoucí odboru regionálního rozvoj Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pan Ing. Ivo Minařík, MPA. Hlavního slova se chopil pan Ing. Petr Hýbler, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti investic a regionálního rozvoje, venkova a zemědělství. Mezi přibližně 80 účastnky konference byli zejména zástupci obcí, zemědělci či drobní podnikatelé z Jihomoravského a Jihočeského kraje a dále z Dolního Rakouska. Celá konference byla zakončena exkurzí v Tematických zahradách Zahradní fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Celá konference byla simultanně tlumočena do českého a německého jazyka.

Galerie