POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.09.2020
Typ akce: Ostatní

Dne 9.9.2020 se uskutečnila exkurze pro účastníky z jižní Moravy, jižních Čech a Dolního Rakouska (převážně zástupce místních samospráv) v obci Hrušky u Brna a jejím okolí. Exkurze realizovaná Jihomoravským krajem probíhala dvojjazyčně se simultánním překladem z českého jazyka do německého a naopak. Účastníci exkurze si mohli prohlédnout výsadby zeleně v obce Hrušky u Brna, kde jim byl poskytnut také odborný výklad realizátora výsadeb. Součástí celodenního programu byla také ukázka alejové výsadby v obci Křenovice a výsadby ovocného sadu v obci Vážany nad Litavou, které byly realizovány v rámci projektu Klimatická zeleň, ATCZ142. Exkurze byla ukončena prohlídkou areálu společnosti LIKO-S, a.s., vyznačující se kladným přístupem k ekologickému způsobu hospodaření ve správě budov. Výrobní i skladovací prostory využívají převážně zelené fasády a střechy, areál disponuje kořenovou čistírnou odpadních vod či retenčním jezerem.

Galerie