POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.09.2020 - 30.09.2020
Typ akce: Konference

Konference ve Spolkovém domě ve Slavonicích a exkurze ve Strmilově, Mutišově a Slavonicích.

Konferenci provázela počínající druhá vlna epidemie Covidu 19. Někteří z účastníků se nemohli dostavit buď z osobních obav z nákazy či z nařízení zaměstnavatele. Nepřijeli ani rakouští přednášející. Pro jejich přípsěvky jsme zvolili formu videokonference.

První den proběhla exkurze do Mateřské školy ve Strmilově, kde je vybudována nová ukázková přírodní zahrada. Poté jsme pokračovali do obce Mutišov, kde jsme viděli obecní výsadby a získali informace k její plánované obnově. Den jsme zakončili procházkou po obecních výsadbách ve Slavonicích.

Druhý den jsme věnovali aktivitám a výstupům projektu. Vystoupili zástupci Jihomoravského kraje, KS MAS Jihomoravského kraje a Mikroregionu Horňácko. Rakouští zástupci nás o svých aktivitách informovali prostřednictvím videokonference, kterou jsme přenášeli na plátno a tlumočili. Dále vystoupil zástupce KS MAS Jihočeského kraje, ENKI a předsedkyně spolku Přírodní zahrada. S příspěvkem přispěl i náměstek hejtmanku Jihočeského kraje.

Odpoledne byly prezentovány výsledky studií projektu, podrobněji viz program.

V Mutišově i ve Slavonicích jsme slavnostně vysadily oskeruši a dřín.

Krátký videosestřih z konference: (3) Závěrečná konference projektu Klimatická zeleň - Slavonice 30. 9. 2020 - YouTube

Galerie