POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.11.2019 - 22.11.2019
Typ akce: Seminář

Seminář je pro členy obecních a městských samospráv – starosty, místostarosty, zastupitele, úředníky městských úřadů, učitele, vlastníky půdy i zemědělce, širokou veřejnost.

VÝZNAM KRAJINY A ROSTLIN - Ing. Jaroslav Šíma "Empirické přírodní zákony"- celistvý pohled na přírodní procesy a souvislosti ve vztahu k tzv. globálním klimatickým změnám. Vliv zeleně na klima, intenzita působení, lokalizace.
 
VÝVOJ KRAJINY A VEGETACE - Vladimír Kavka Vývoj kulturní krajiny a zemědělství, lokalizace zeleně v krajině
 
FILM: Muž, který sázel stromy

PŘÍKLADY Z PRAXE - Ing. Jaroslav Šíma Jak pracovat s mapovými podklady a aplikacemi, podmínky projektování a realizace, příklady konkrétních akcí včetně možných úskalí, dotační tituly.

TECHNOLOGIE VÝSADBY, VÝSADBOVÝ MATERIÁL, SORTIMENT, NORMY, POVÝSADBOVÁ PÉČE, OCHRANA NA STANOVIŠTI – Vladimír Kavka podmínky pro výsadbu stromů, velikostní kategorie, jakostní parametry, výsadbové technologie, sortiment
 

Galerie