POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.10.2019 - 18.10.2019
Typ akce: Ostatní

Dvoudenní exkurze pro zástupce obecních samospráv do oblasti Strážnicka a mikroregionu Horňácka

Jihomoravský kraj zajistil společně s Krajskou sítí MAS JMK a mikroregionem Horňácko dvoudenní program odborné exkurze pro zástupce obecních samospráv z jižní Moravy. Exkurze probíhala na Strážnicku a Horňácku a byla zaměřena na praktické ukázky výsadby zeleně jak v extravilánech, tak intravilánech obcí vč. ukázky opatření k zadržování vody v krajině či možnosti edukativního rozvoje dětí v oblasti ekologické výchovy. 

První den si účastníci prohlédli výsadby vinařského areálu Sudoměřice, výsadby města Strážnice, sady a vinohrady vrchu Žerotín, výsadby větrolamů, mezí a ÚSES ve Tvarožné Lhotě. Exkurze byla doplněna o ukázku regionálních produktů - ovocných marmelád, sirupů a dalších lokálních specialit.

Večerní program prvního dne byl zaměřen na prezentace realizovaných aktivit v rámci projektu "Adaptacena klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" a byl využit prostor k diskuzi. 

Druhý den exkurze probíhal převážně na Horňácku, kde byla účastníkům představena Přírodní výuková zahrada - Ekocentrum Karpaty, mohli si také prohlédnout výsadby na návsi v obci Nová Lhota a retenční nádrž na zadržení dešťové vody a Větrný Mlýn v obci Kuželov. 

Na všech stanovištích byl zajištěn odborný výklad samotnými realizátory výsadeb a předsedou výboru Krajské sítě MAS JMK panen Vítem Hrdouškem. 

Galerie