POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
25.11.2018 - 25.11.2018
Typ akce: Seminář

Ukázka výsadby stromů a péče o ně, odborná přednáška

Praktická část na zahradě:

Ukázka výsadby ovocných stromů, volba vhodné doby a vhodného nářadí, výběr vhodného sortimentu k výsadbě, zohlednění klimatických změn při výsadbě a péči o ovocné dřeviny.

Ukázka péče a ošetřování různých druhů ovocných dřevin v podzimním období, návštěva zahrad a určování odrůd stromů, pro zájemce určování odrůd ovoce z vlastní zahrady

Odborná přednáška na téma výsadba a péče o ovocné stromy na podzim

Galerie