POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.10.2021 - 08.10.2021
Závěrečná konference projektu Malsemuschel se konala od 7. do 8. října na zámku Český Krumlov.
Typ akce: Konference
21.03.2021
Byla vytištěna dvojjazyčná praktická příručka proti erozi, pro ochranu vod a klimatu: Půda-voda-perlodka říční.
Typ akce: Ostatní
31.12.2020
Souhrnný dokument o prezentaci projektu na české straně.
Typ akce: Tisková zpráva
31.12.2020 - 31.12.2021
Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše za rok 2020 - čtvté a poslední monitorovací období
Typ akce: Ostatní
26.12.2020
Souhrnný dokument o prezentaci projektu na rakouské straně.
Typ akce: Tisková zpráva
19.11.2020 - 19.11.2020
Proběhl poslední kontrolní den projektu, bohužel jen v online prostoru.
Typ akce: Kulatý stůl
26.08.2020 - 26.08.2020
Odchované perlorodky z projektu Malsemuschel byly vypuštěny do řeky Malše za aktivní účasti Premiéra ČR Andreje Babiše a ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Typ akce: Prezentace
24.06.2020 - 24.06.2020
Ve Vyšším Brodě proběhl 24. 6. 2019 kontrolní den projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
31.12.2019 - 31.12.2019
Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše za rok 2019 - třetí monitorovací období
Typ akce: Ostatní
11.12.2019 - 11.12.2019
Kontrolní den proběhl ve Vídni na Universität für Bodenkultur a byl spojen s návštěvou vodohospodářské laboratoře.
Typ akce: Kulatý stůl
19.11.2019 - 19.11.2019
Projekt byl prezentován mezinárodnímu odbornému publiku na konferenci pod názvem „Restoration in pearl mussel habitat, breeding and natural food sources“ v Hofu (v Německu).
Typ akce: Prezentace
08.05.2019
Ve středu 8.5.2019 jste srdečně zváni na exkurzi pro veřejnost "Za tajemnou kráskou Malše perlorodkou říční"
Typ akce: Seminář
16.04.2019
V průběhu přednáškového večera na téma „Lesní hospodářství a změna klimatu“ měl projektový tým možnost projednat témata zamezení eroze v lese a zadržování vody v krajině.
Typ akce: Prezentace
15.04.2019 - 15.04.2019
Ve Vyšším Brodě proběhl 15. 4. 2019 kontrolní den projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
25.03.2019 - 27.03.2019
Partneři projektu prezentovali projekt Malsemuschel na mezinárodní konferenci v Drážďanech, zaměřené na sladkovodní mlže.
Typ akce: Konference
23.03.2019
Exkurze pro zájemce z řad veřejnosti spojená s představením projektu, způsobu života perlorodky říční a hrozeb, které vznikají v důsledku lidské činnosti v povodí vodního toku pro tento druh.
Typ akce: Seminář
04.01.2019 - 20.12.2019
Během roku 2019 bude v širším projektovém území probíhat výstava k ochraně perlorodky říční. Aktuální umístění výstavy bude aktualizováno na FB stránkách projektu.
Typ akce: Výstava
01.01.2019
Rakousko: Projekt Malsemuschel byl předložen v roce 2019 rakouské komisi na cenu "Neptun" v kategorii "Vodní výzkum".
Typ akce: Prezentace
31.12.2018 - 31.12.2018
Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše za rok 2018 - druhé monitorovací období
Typ akce: Ostatní
30.10.2018
Chystáme další kontrolní den projektu, tentokrát v Rakouském Windhaagu, přímo v informačním centru Zeleného pásu Evropy (Green belt center).
Typ akce: Kulatý stůl
15.10.2018
V rámci propagačních předmětů vznikl perlorodkový komiks.
Typ akce: Ostatní
07.06.2018
Měli jsme možnost prezentovat náš projekt pro skupinu expertů Rakousko - maďarské spolupráce v rámci projektu ConnReg AT - HU.
Typ akce: Prezentace
01.06.2018
Pro zájemce z řad široké veřejnosti vznikly webové stránky projektu. Webové stránky nabízí kompletní prezetaci aktivit projektu a jsou publikovány v němčině.
Typ akce: Ostatní
22.05.2018
Pro zástupce státní správy, konkrétně Jihočeského kraje, Povodí Vltavy s.p. a Českého rybářského svazu byl uspořádán seminář, ve kterém byly shrnuty aktivity spojené s perlorodkovým povodím, o kterých mohou během své praxe rozhodovat nebo jinak zasahovat. Závěrem jsme se přesunuli na lokalitu přímo v projektovém území, kde jsme si vzácnou perlorodku říční ukázali tzv. in situ.
Typ akce: Seminář
25.04.2018 - 27.04.2018
Spolupráce s lidmi hospodařícími v projektovém území je základní podmínkou úspěchu.
Typ akce: Seminář
20.04.2018
První kontrolní den projektu MALSEMUSCHEL v roce 2018 proběhne 20.4. v Praze v budově Ministerstva životního prostředí jako lead partnera projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
25.03.2018 - 25.03.2018
Exkurze pro zájemce z řad veřejnosti spojená s představením projektu, způsobu života perlorodky říční a hrozeb, které vznikají v důsledku lidské činnosti v povodí vodního toku pro tento druh.
Typ akce: Seminář
27.02.2018
Během zasedání poradního sboru Záchranného programu perlorodky říční byl představen projekt MALSEMUSCHEL.
Typ akce: Prezentace
01.01.2018
Od začátku roku 2018 připravujeme občasný Newsletter.
Typ akce: Tisková zpráva
31.12.2017 - 31.12.2017
Souhrnná zpráva k projektu MALSEMUSCHEL: Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše za rok 2017 - první monitorovací období
Typ akce: Ostatní
06.12.2017
Koncem roku 2017 proběhly první semináře pro stakeholdery, přesněji pro subjekty hospodařící v projektovém území v zemědělské a lesnické činnosti.
Typ akce: Seminář
16.11.2017
Ve čtvrtek 16.11. se v Praze v prostorách MŽP uskutečnil kontrolní den projektu, na kterém byly shrnuty dosavadní práce v projektu a byly naplánovány aktivity pro začátek roku 2018.
Typ akce: Kulatý stůl
13.09.2017
Ve dnech 12.-13. září 2017 proběhlo v rakouském Frankenfelsu 5. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. V rámci zasedání byl představen projekt MALSEMUSCHEL.
Typ akce: Prezentace
28.08.2017 - 28.08.2017
V Rakousku jsme debatovali o průběhu prací.
Typ akce: Kulatý stůl
21.07.2017
V Praze na MŽP proběhl v pátek 21.7.2017 druhý kontrolní den projektu. Sešli se všichni partneři projektu a řeč byla především o harmonogramu prací.
Typ akce: Kulatý stůl
10.07.2017
Jedním z hlavních cílů projektu je posílení populace perlorodky říční vysazením mladých odchovaných jedinců přímo do toku. Před samotným vysazením musí být pečlivě vybrána místa vhodná pro uchycení mladých jedinců.
Typ akce: Kulatý stůl
19.06.2017 - 31.12.2020
Z předchozího průzkumu terénu a průběžných fyzikálně chemických analýz vody byly stanoveny profily na toku, kde bude probíhat pravidelný měsíční monitoring.
Typ akce: Kulatý stůl
13.06.2017
Úvodní konference k projektu MALSEMUSCHEL proběhne dne 13. 6. 2017 v Kaplici v prostorách sálu kina na adrese Linecká 434.
Typ akce: Konference
21.03.2017 - 22.03.2017
V březnu se uskutečnil první kontrolní den projektu.
Typ akce: Kulatý stůl
01.01.2017 - 01.01.2018
V rámci veřejné zakázky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka s názvem "Monitoring aktuálního stavu vodního prostředí na území přírodní památky Horní Malše prostřednictvím bioindikačního hodnocení stanovišť ve volné vodě" vypracovali vědečtí a techničtí pracovníci České zemědělské univerzity v Praze studii bioindikačního hodnocení v povodí Horní Malše v letech 2017 a 2018.
Typ akce: Kulatý stůl