POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.01.2019
Typ akce: Prezentace

Rakousko: Projekt Malsemuschel byl předložen v roce 2019 rakouské komisi na cenu "Neptun" v kategorii "Vodní výzkum".

Projekt Malsemuschel byl předložen v roce 2019 rakouské komisi na cenu "Neptun" v kategorii "Vodní výzkum".
Pro tento účel bylo vytvořeno dvouminutové video s popisem projektu pro Youtube.
V rámci projektu je užíván průkopnický integrovaný přístup.
Krom perlorodky říční jsou za indikátory témat k řešení považovány témata ochrany před povodněmi, ekologie, hydromorfologie, usazování sedimentů, udržitelného využívání půdy a kvality života pro člověka.