POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Přílohy k Závěrečná konference projektu Malsemuschel

Přílohy k Půda - voda - perlorodka říční: Praktická příručka proti erozi, pro ochranu vod a klimatu

Přílohy k Články v médiích za celý projekt – ČR

Přílohy k Články v médiích za celý projekt - Rakousko

Přílohy k Exkurze pro veřejnost

Přílohy k Ocenění Neptun v kategorii Vodní výzkum

Přílohy k Kontrolní den 2/2018 - Windhaag bei Freistadt

Přílohy k Prezentace projektu na JHK

Přílohy k Prezentace projektu při zasedání poradního sboru ZP

Přílohy k Setkání s rakouským partnerem

Přílohy k Studie bioindikačního hodnocení v povodí Horní Malše za období 2017 – 2018