POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.06.2017
Typ akce: Konference

Úvodní konference k projektu MALSEMUSCHEL proběhne dne 13. 6. 2017 v Kaplici v prostorách sálu kina na adrese Linecká 434.

K příležitosti začátku realizace Česko – Rakouského přeshraničního projektu INTERREG ATCZ37 MALSEMUSCHEL - „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše“ Vás srdečně zveme na úvodní konferenci, která proběhne dne 13. 6. 2017 v kinosále v Kaplici od 13.00 hod. V rámci konference bude celý projekt představen a účastníci budou seznámeni s problematikou týkající se ochrany samotné perlorodky. Konference je určena jak odborné tak laické veřejnosti. Účast na konferenci je bezplatná. Těšíme se na setkání s Vámi. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Galerie