Nové programové období 2021-2027 naleznete na interreg.at-cz.eu.
19.11.2020 - 19.11.2020
Typ akce: Kulatý stůl

Proběhl poslední kontrolní den projektu, bohužel jen v online prostoru.