POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.11.2017
Typ akce: Kulatý stůl

Ve čtvrtek 16.11. se v Praze v prostorách MŽP uskutečnil kontrolní den projektu, na kterém byly shrnuty dosavadní práce v projektu a byly naplánovány aktivity pro začátek roku 2018.

Galerie