POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.05.2018
Typ akce: Seminář

Pro zástupce státní správy, konkrétně Jihočeského kraje, Povodí Vltavy s.p. a Českého rybářského svazu byl uspořádán seminář, ve kterém byly shrnuty aktivity spojené s perlorodkovým povodím, o kterých mohou během své praxe rozhodovat nebo jinak zasahovat. Závěrem jsme se přesunuli na lokalitu přímo v projektovém území, kde jsme si vzácnou perlorodku říční ukázali tzv. in situ.

Galerie