POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
27.02.2018
Typ akce: Prezentace

Během zasedání poradního sboru Záchranného programu perlorodky říční byl představen projekt MALSEMUSCHEL.