POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.12.2017
Typ akce: Seminář

Koncem roku 2017 proběhly první semináře pro stakeholdery, přesněji pro subjekty hospodařící v projektovém území v zemědělské a lesnické činnosti.

Semináře jsou jedním z pracovních témat v projektu. Jedná se o blízkou spolupráci se všemi subjekty, které v projektu nějakým způsobem hospodaří a tak přímo nebo nepřímo ovlivňují podmínky v toku. Je naprosto zásadní přiblížení problematiky ochrany povodí s perlorodkou říční lidem, kteří svou činností ovlivňují podmínky v celém povodí a ukázat způsoby, jak lze při některých činnostech postupovat efektivně, přitom s ohledem na to, aby se do toku nedostávalo nadměrné množství nežádoucích látek, které mají pro perlorodku fatální následky. Jako výstup z těchto seminářů vznikne tzv. příručka dobré praxe, která budou sloužit všem subjektům, které v povodí hospodaří, aby mohly hospodařit šetrně s ohledem na perlorodku říční.

Galerie