POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.03.2021
Typ akce: Ostatní

Byla vytištěna dvojjazyčná praktická příručka proti erozi, pro ochranu vod a klimatu: Půda-voda-perlodka říční.

Návrh plánované příručky pro zainteresované subjekty v regionu (především zemědělce a lesníky) byl dokončen v roce 2019, kvůli zdržení v důsledku pandemie bylo její vytištění dokončeno až v roce 2021. Byla vytištěna na velmi trvanlivém materiálu a v průběhu roku 2021 byla distribuována mezi hopsodáře a správce v povodí. Příručka je také k dispozici na místech, jakými jsou Greenbelt Center nebo centrum Natura2000 Svazu ochrany přírody. Dále je dostupná i on-line jako pdf verze.