POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.09.2017
Typ akce: Prezentace

Ve dnech 12.-13. září 2017 proběhlo v rakouském Frankenfelsu 5. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. V rámci zasedání byl představen projekt MALSEMUSCHEL.