POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
25.04.2018 - 27.04.2018
Typ akce: Seminář

Spolupráce s lidmi hospodařícími v projektovém území je základní podmínkou úspěchu.

Cílem této aktivity v projektu je poukázat na složitost ochrany perlorodkového území. Všechny subjekty hospodařící v povodí s perlorodkou, svou činností ovlivňují podmínky v povodí. Je proto nutné během pracovních aktivit najít vždy takové řešení, které bude optimálně vyhovovat všem stranám.

V první fázi jsme oslovili místní zemědělce a lesní hospodáře, předsvědčili jsme je o tom, že kriticky ohrožená perlorodka  říční se v území skutečně vysktuje a ukázali jsme si některá úskalí a největší hrozby pro perlorodku přímo v terénu.

Galerie