POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.11.2022 - 22.11.2022
22. listopadu 2022 se 70 účastníků z Rakouska a České republiky zúčastnilo rakousko-české konference, která se konala v prostorách Moravian Science Centre, Brno. V rámci akce pod názvem „Věda, výzkum a inovace v přeshraničním prostoru Rakousko – Česká republika“ byly představeny úspěšné přeshraniční projekty mezi rakouskými a českými partnery a společně s experty z oblasti přeshraniční spolupráce byly diskutovány příležitosti a možnosti rozvoje v příštích letech. Zodpovědní zástupci dotačního programu představili před zahájením nového programového období programu EU INTERREG VI-A Rakousko-Česko 2021-2027 také jeho nové rámcové podmínky. Konference byla zorganizována Jihomoravským krajem v rámci projektu „Connecting regions AT-CZ“ a podpořena z prostředků Evropské Unie.
Typ akce: Konference
03.11.2022
Horn, 03.11.2022: 80 účastníků z Rakouska a České republiky se zúčastnilo rakousko-české konference na Campusu Horn. V rámci akce pod názvem „Kultura a udržitelný cestovní ruch – šance pro příhraniční region“ byly představeny úspěšné přeshraniční projekty mezi rakouskými a českými partnery a společně s experty z oblasti kultury a cestovného ruchu diskutovány příležitosti a možnosti rozvoje v příštích letech. Zodpovědní zástupci dotačního programu představili před zahájením nového programového období programu EU Interreg Rakousko-Česká republika 2021-2027 také jeho nové rámcové podmínky. Konference byla zorganizována společností NÖ.Regional v rámci Interreg AT-CZ projektu „Connecting regions AT-CZ“ a podpořena prostředky Evropské Unie.
Typ akce: Konference
22.06.2022 - 22.06.2022
22. června 2022 se konal v Brně bilaterální workshop, který řešil jedno z důležitých témat současnosti – „Ochrana životního prostředí“.
Typ akce: Workshop
08.06.2022 - 08.06.2022
Workshop v Telči: Vzdělávací projekty vhodné pro financování z programu Interreg dostaly „základ“ v Telči
Typ akce: Workshop
19.05.2022 - 19.05.2022
Dne 19. května uspořádala NÖ.Regional.GmbH v prostorách Ursulinenhof Linz pro spolkové země Horní a Dolní Rakousko, Vídeň a sousední kraje Jihočeský, Jihomoravský a Kraj Vysočina druhý bilaterální workshop, tentokrát na téma „Inovace & výzkum“.
Typ akce: Workshop
05.05.2022 - 05.05.2022
NÖ.Regional (PP6) uspořádal 5. května pro regiony Horní a Dolní Rakousko, Vídeň a sousední regiony Jižní Čechy, Jižní Moravu a Vysočinu v kampusu Horn workshop pro 65 účastníků z oblasti kultury a cestovního ruchu. Prezentováno bylo nové programové období Interreg AT-CZ 2021-2027 a také projektové náměty a aktivity účastníků na téma „Kultura & cestovní ruch“.
Typ akce: Workshop
20.04.2022 - 22.06.2022
V květnu a v červnu se uskuteční tematické přeshraniční workshopy.
Typ akce: Workshop
19.11.2021 - 19.11.2021
Informační seminář v Jihočeském kraji
Typ akce: Seminář
20.10.2021 - 20.10.2021
Příprava bilaterálních workshopů na rok 2022
Typ akce: Ostatní
06.10.2020 - 06.10.2020
Jihočeský projektový partner uspořádal dne 6. 10. 2020 ve spolupráci se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a se zpracovateli programového dokumentu INTERREG VI-A Rakousko – Česká republika 2021-2027 bilaterální pracovní workshop na téma „Zdravotní systém a zdravotní péče“.
Typ akce: Workshop
02.03.2020 - 02.03.2020
Odborné workshopy k tematickému zaměření budoucího programového období 2021 – 2027 v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika
Typ akce: Workshop
18.02.2020 - 19.02.2020
Odborné workshopy k tematickému zaměření budoucího programového období 2021 – 2027 v rámci Programu spolupráce Rakousko – Česká republika
Typ akce: Workshop
13.02.2020
Zkušenosti z aktuálního programu Interreg-V-A AT-CZ jsou důležitým základem pro přípravu programu Interreg VI-A AT-CZ 2021-2027. V současné době jsou shromažďovány v rámci analýzy dat zadané spolkovou zemí Dolní Rakousko (NÖ.Regional.GmbH) a budou poskytnuty pro budoucí práci.
Typ akce: Workshop
03.02.2020 - 04.02.2020
Odborné workshopy k tematickému zaměření budoucího programového období 2021 – 2027 v rámci Programu spolupráce Rakousko – Česká republika
Typ akce: Workshop
16.01.2020
Tak jak mnoho dalších evropských regionů trpí i Kraj Vysočina nedostatkem odborných pracovních sil. S cílem řešit tuto problematiku klade kraj důraz na přírodovědné a technické zaměření již na základních školách. Vzorový příklad nalezneme v Havlíčkově Brodě.
Typ akce: Tisková zpráva
09.12.2019 - 10.12.2019
Síťové setkání na téma „Ekologická udržitelnost: podpora biologické rozmanitosti, ochrany životního prostředí a zdrojů“ a „Udržitelnost přírodního a kulturního dědictví“
Typ akce: Workshop
19.11.2019
V rámci přeshraničního projektu „ConnReg – Connecting Regions AT-CZ“ se 19. listopadu 2019 v hornorakouském Linci konala další odborná konference. Konference, které se zúčastnilo více než 70 osob z celého rakousko-českého příhraničí, byla zaměřena na téma „Smart Mobility – budoucnost ve venkovských regionech“.
Typ akce: Konference
13.09.2019
Dne 13. září 2019 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.
Typ akce: Seminář
26.04.2019
Dne 26. 4. 2019 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.
Typ akce: Seminář
20.02.2019
Ve středu 20. února 2019 se v budově Městského kulturního střediska v Moravských Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.
Typ akce: Seminář
19.11.2018
Dne 19. listopadu 2018 se v prostorách krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně konalo bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů v česko-rakouském přeshraničním regionu“ zaměřené na oblast vzdělávání, která byla organizována jihomoravským projektovým partnerem v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ.
Typ akce: Workshop
07.11.2018
Dne 7. listopadu 2018 se v prostorách hotelu SPA Hotel VITA v Českých Budějovicích uskutečnila bilaterální konference na téma „Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu“, která byla organizována jihočeským projektovým partnerem v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ.
Typ akce: Konference
11.10.2018
V rámci exkurze dne 11.10.2018 na téma kulturní dědictví a digitalizace získali účastníci informace o možnostech a výsledcích digitalizace kulturního dědictví.
Typ akce: Tisková zpráva
18.09.2018
Dne 18. září 2018 a dne 5. listopadu 2018 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnily regionální semináře pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.
Typ akce: Seminář
21.06.2018
Příležitostí pro setkání realizátorů kulturních a turistických projektů byla 21. června 2018 mezinárodní konference na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“. Jednalo se o v pořadí druhou bilaterální konferenci na konkrétní téma v rámci projektu.
Typ akce: Konference
24.05.2018
Dne 24. května 2018 se v prostorách hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou uskutečnilo bilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj nabídky vzdělávání v přeshraničním regionu“. V pořadí již třetí akce tohoto typu se uskutečnila v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ a byla organizována jihočeským partnerem projektu.
Typ akce: Workshop
09.05.2018
Bilaterální síťové setkání v rámci projektu ConnReg AT-CZ na téma Interreg V-A AT-CZ – prioritní osa 2 – „Životní prostředí a zdroje“
Typ akce: Workshop
15.11.2017
Odborníci z Čech, Rakouska a Německa se 15. listopadu 2017 sešli v Telči na Vysočině na přeshraničním síťovém setkání na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“.
Typ akce: Workshop
27.09.2017
První z pěti bilaterálních odborných konferencí projektu „Connecting Regions AT-CZ“ nazvaná „Venkovský prostor v příhraničních regionech“ se konala 27. září 2017 v Raabs an der Thaya.
Typ akce: Konference
12.07.2017
Ve středu 12. července 2017 zavítala na jižní Moravu a na Vysočinu exkurze složená ze zástupců dolnorakouských obcí, mikroregionů a subjektů zabývajících se regionálním rozvojem na lokální úrovni.
Typ akce: Tisková zpráva
16.06.2017
V pátek 16. června se v Jihlavě uskutečnil Seminář pro žadatele v rámci česko-rakouského příhraničního regionu. Zájemcům byl přiblížen Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a také Fond malých projektů.
Typ akce: Seminář
31.05.2017
Ziersdorf - Zatímco v Dolním Rakousku existuje 62 mikroregionů, v Jihomoravském a Jihočeském kraji jich nalezneme 130, jejich cíle a aktivity jsou podobné.
Typ akce: Workshop
21.03.2017
Dne 21. 3. 2017 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnil regionální seminář pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko – Česká republika.
Typ akce: Seminář