POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.09.2018
Typ akce: Seminář

Dne 18. září 2018 a dne 5. listopadu 2018 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnily regionální semináře pro žadatele z příhraničního regionu Rakousko - Česká republika.

Hlavním cílem těchto seminářů bylo zprostředkovat potenciálním jihočeským zájemcům a žadatelům o podporu z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 relevantní informace pro přípravu a podání projektových žádostí.

Semináře byly rozděleny do několika bloků. V rámci první části byly účastníkům ze strany zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje poskytnuty základní informace o Programu, jeho zaměření, podporovaných aktivitách a finančních možnostech. Dále byly dne 18. 9. 2018 prezentovány možnosti čerpání v rámci Fondu malých projektů. Dne 5. 11. 2018 byly v navazující částí semináře představeny možnosti dalších programů se zaměřením na kulturu a vzdělávání. Počet účastníků obou seminářů byl 66.