POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2017 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

194 479,88 €

Číslo projektu:

ATCZ100

Zkratka:

MagNet

Vedoucí partner:

Kraj Vysočina

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Eva Leligdonová (leligdonova.e@kr-vysocina.cz)

Partneři projektu:

 • Jihomoravský kraj
 • Land Niederösterreich - Amt der NÖ Landesregierung
 • Regionální rozvojová agentura jižních Čech

O projektu:

Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21 a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel.

Nejnovější události

08.11.2019 - 08.11.2019
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21 (MagNet) 8.11.2019, 10:00, Hotel PANON, Koupelní 4, 695 22 Hodonín
Typ akce: Konference
10.09.2019
Účastníci dopracovali svoje projekty (případové studie) do konečné podoby.
Typ akce: Seminář
24.06.2019 - 25.06.2019
Exkurze OŽIVENÍ CENTER OBCÍ - PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Z DOLNÍHO RAKOUSKA A JIŽNÍCH ČECH konaná v rámci česko-rakouského projektu MagNet (Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21 ) se ve dnech 24. – 25. 6. 2019 uskutečnila do obcí Markersdorf-Haindorf a Krummnussbaum v Dolním Rakousku a do obcí Cehnice, Čejetice a Pištín v jižních Čechách.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

S Dolním Rakouskem v oblasti MA21/Gemeinde 21 spolupracuje Kraj Vysočina již dlouhodobě. Na jednání skupiny Hospodářství, která se schází pravidelně od roku 2014 na základě Dohody o spolupráci regionů Kraj Vysočina, Jihočeský Kraj a Jihomoravský Kraj a Dolní Rakousko, byl dne 17. 2. 2015 v Jihlavě projeven zájem o zpracování nového projektu, který by oživil venkovské hospodářsky slabé oblasti především v příhraničí. Rozvoj příhraničních regionů prostřednictvím klasického hospodářského rozvoje v posledních letech fungoval pouze částečně. Odliv obyvatel se sice zpomalil, ale stále existuje a týká se především mladých lidí. Nejvíce jsou ohroženy obce v příhraničí. Kritická je také situace u mladých lidí (hlavně žen), kteří odcházejí do větších měst. V jednotlivých obcích je už téměř polovina lidí starších 60ti let. V řadě obcí, především v blízkosti větších měst, existuje poměrně rozvinutá satelitní výstavba, avšak jejich centrum chátrá. Pro tyto obce může být šance, pokud se v nich najdou lidé ochotní podílet se na rozvoji obce i mimo tradiční struktury. Jejich osobní angažovanost může být posílena vytvořením dobře fungující přeshraniční sítě pro přenos příkladů dobré praxe a know-how.
Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21 (v ČR uznaná jako jedna z metod kvality ve veřejné správě) a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel.
Na přípravných jednáních projektu byla zástupci jednotlivých projektových partnerů vytipována nejpalčivější témata, která jsou potřebná řešit v oblasti hospodářského oživení příhraničních oblastí a zamezení jejich dalšího vylidňování – identita obyvatel s místem bydliště, podpora zaměstnanosti žen a mužů, vracejících se do pracovního procesu po mateřské/rodičovské dovolené, oživení center obcí k posílení hospodářského i komunitního rozvoje obce. Každý z regionů má specifický přístup k řešení. Cíle projektu může být dosaženo pouze společným koordinovaným přeshraničním přístupem. Vytvoření společné metodiky a vzájemný přeshraniční přenos příkladů dobré praxe přinese nové přístupy a způsoby řešení v souladu s legislativou obcí na obou stranách hranice.
Doposud si obce svoje know-how spíše chránily. K předávání zkušeností sloužily pouze setkávání na úrovni mikroregionů. Ideálním stavem je vytvořit síť spolupracujících obcí v oblasti MA21 na úrovni celého programového území.

Výstupy projektu

 • Exkurze do vybraných úspěšných obcí
 • Brožura s metodikou a příklady dobré praxe
 • Elektronická mapa příkladů dobré praxe
 • Konference Aleje života
 • Brožurka Aleje života
 • Přeshraniční alej
 • Konference zaměřená na představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)
 • Brožura představení nástrojů pro zaměstnávání žen (popř. mužů) po MD (RD)
 • Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.
 • eNewsletter